top of page

Postup spolupráce

Pracovní pohovor

1) Audit stavu ve Vaší firmě

  • kontrola stavu BOZP a PO systému Osobou odborně způsobilou

  • zpracování zprávy ze vstupního auditu

2) Tvorba dokumentace na míru

  • směrnice

  • místní bezpečnostní předpisy

  • dokumentace požární ochrany

  • aj.

3) Školení

  • dle předepsaných lhůt v závislosti na typu provozu

4) Kontroly pracovišť a aktualizace dokumentace

  • pravidelné kontroly dodržování BOZP a PO

  • aktualizace dokumentace při změnách zákonů

Pomáháme i při kontrole

Za naši práci se nestydíme a stojíme si za ní. Provedeme Vás celým procesem

Příprava před kontrolou

Před kontrolou si projdeme celé pracoviště a identifikujeme případné nedostatky.  Zároveň zkontrolujeme dokumentaci a vše připravíme na kontrolu.

Kontrola

Kontroly se účastníme osobně a srovnáváme tak síly mezi oběma stranami. Pomáháme Vám se zorientovat v požadavcích kontrolorů.

Aplikace požadavků

Případné námitky a doporučení kontrolorů zapracujeme v nastavených termínech.

bottom of page